Výhodnocení dotazníku

Je za námi první rok provozu námi prodávaných čmelínů, byli jsme tak velice zvědaví, jak čmelíny dopadly. Z rozeslaných dotazníků nám dorazila odpověď od 47 respondentů, kterým tímto velice děkuji. Bohužel ne všechny odpovědi byly použitelné, u několika odpovědí bylo například uvedeno, že čmelín nebyl obydlený čmeláky, ale zároveň že se vyskytli škůdci, nebo se matka ztratila. Z celkového počtu 170 odeslaných čmelínů je to dobrý reprezentativní vzorek s ohledem na to, že některým lidem nemusel email dorazit (spam filtr, chybou emailové adresy, případně nebyl přečten, nebo byl respondentem zapomenut).

Úspešnost v osídlení čmelínu

Jedna věc, která se vyčítá čmelínům je ta, že velice často končí prázdné, jen jako dekorace na zahradě. Bohužel toto se víceméně potvrdilo, 2/3 čmelínů se nepovedlo osídlit. Pouze 1 čmelín byl osídlen samovolně, u zbylých byla většinou usazovaná matka. Před koupí čmelínu, nebo při neúspěchu s osídlením doporučujeme věnovat více času prostudováním návodu „Usídlení matky“!

Druhové obsazení čmelínů

Další z neduhů čmelínů je ten, že pokud je osídlený, končí v něm obvykle matky nejhojnějšího druhu a tím je čmelák zemní. Pomoc čmelákům se pak omezuje pouze na jeden nejhojnější druh a ty vzácnější pak mají smůlu. I toto se bohužel potvrdilo, nicméně nejhojněji chovanému čmeláku zemnímu úspěšně sekundoval čmelák skalní. Jeho matky nejsou hojné úplně všude, ale jsou velké, lze je dobře spatřit a velice snadno přijímají úly. Z dalších druhů byl chován pouze jednou čmelák rolní, luční a nejvzácnější chovaný čmelák byl čmelák zahradní.

Z pohledu druhů, které se povedlo odchovat až k produkci mladých matek je to ještě horší, čmelák zemní výrazně dominuje a odchov ostatních druhů byl i více ztrátový. Doporučujeme chovatelům zaměřit se více i na ostatní druhy, má to více výhod, například hnízda čmeláka rolního fungují doteď. Více o druzích naleznete v naší sekci „Druhy čmeláků“.

Poměr úspěšně odchovaných hnízd

Z obsazených čmelínů byla nejčastější příčina neúspěchu ztráta matky v rané fázi. Tato příčina je možná ještě významnější, jsou zahrnuty pouze odpovědi u kterých respondent uvedl, že byla nějaká matka usazena (a tak byly z dalšího vyhodnocení vyřazeny). V celkem 3 případech došlo ke zničení škůdcem a vždy se jednalo o zavíječe čmeláčího.

Škůdci v hnízdě

Vliv pravidelného čištění klapky na úspěšný odchov

V rámci sběru dat jsme také zjišťovali, zda chovatelé klapku pravidelně čistí, nebo ne, případně ji nechávají záměrně pootevřenou, aby mohli čmeláci snadněji létat. I přes menší počet dat je vidět, že klapku se vyplatí čistit a nechávat jí zavřenou i když se s ní čmeláci častěji perou. U méně udržovaných, nebo otevřených klapek bylo úspěšně odchováno pouze 60 % hnízd, zatímco u zavřených a pravidelně čištěných klapek 86 %.

Dodatečná ochrana před chladem/teplem

Letošní sezónu byly teplotní výkyvy velký problém, chladný květen a pak neuvěřitelně teplý červen, kdy v některé dny teploty dosahovaly teplot až 40°C. Chlad neřešili téměř žádní chovatelé, téměř všechna úspěšná hnízda byla vystavena chladnému počasí bez jakékoliv péče. Je nutno poznamenat, že u 4 z 5 matek ztracených v rané fázi nebyl chlad též řešen. Teplo bylo řešeno častěji a většina chovatelů důsledně chladila. Překvapivě při uvážení letošních teplotních rekordů, kterým neunikla prakticky žádná lokace, je úspěšný odchov i bez jakéhokoliv chlazení. Čmeláci zdá se zvládají teplotní extrémy lépe, než se obecně soudí (ovšem v dostatečně tepelně zaizolovaném čmelínu).

Jak chovatelé kontrolují hnízda

V případě hnízd, které se dostaly přes soliterní fázi většina chovatelů neprováděla hloubkové kontroly hnízda a pouze nahlíželo pod stříšku. Poměr je velmi podobný mezi hnízdy zničených škůdci (1:2) i mezi úspěšnými odchovy (3:6), ovšem jedná se o malý vzorek dat.

Závady čmelínů

Možná to nejdůležitější je, jak obstály čmelíny v provozu. Nejčastější závadou bylo rozklížení obvodu stříšky, což naštěstí na funkčnost čmelínu nemělo vliv. Pozdější čmelíny už spojujeme stříšku i vruty a tak by se tento problém u nich už neměl vyskytovat. Zajímavý a nečekaný je i jeden případ ucpání trubky vzhledem k jejímu průměru. Závažnější vady jsou 2 netěsnosti vnějšího korpusu, naštěstí se nejedná o vadu přímo ohrožující čmeláky, jelikož čmelín má ještě vnitřní korpus, který vydržel. I tato závada by se neměla vyskytovat u později vyrobených čmelínů s ohledem na používání kvalitnějšího lepidla. Došlo také k jednomu odchlípnutí uhelonu ve větracím otvoru. Tato závada u nově vyráběného letošního modelu už není také technicky možná. Podtrženo sečteno, děláme vše proto a doufáme, že v příštím roce zde už bude číslo bližší 0, pro letošní rok jsme rádi, že i v případě vyskytnutí závady buď čmelín nebyl osídlen a nebo se přesto povedlo dospět i do fáze mladých matek.

Napsat komentář