Vyhodnocení dotazníku 2020

Další sezóna je úspěšně za námi. Opět jsem rozeslal dotazník zákazníkům, kteří si koupili náš čmelín, abych zjistil, jak byl chov úspěšný. Letos se odesílaly dva různé dotazníky, první těm co mají čmelín již druhým rokem, druhý těm, co ho měli loni poprvé. Mezi čmelíny jsou rozdíly, jak postupoval vývoj, novější čmelín má pár nových vychytávek. Celkově došly odpovědi od 23 uživatelů se starším modelem a 41 uživatelů modelu novějšího.

Loňské vyhodnocení naleznete zde.

Úspěšnost v osídlení čmelínu

Oproti loňskému roku byla úspěšnost osídlení čmelínu diametrálně odlišná. Zatímco loni téměř 2/3 čmelínů zely prázdnotou, letos byla obsazena drtivá většina. Zajímavé je, že u novějších čmelínů (druhý obrázek) zůstalo prázdných jen 7% čmelínů od respondentů. Vzhledem k tomu, že konstrukční změny čmelínů by toto neměly ovlivnit, připisuji to lepší edukaci majitelů ohledně odchytu matky.

Druhové obsazení čmelínů

Druhové obsazení zůstalo oproti loňskému roku prakticky neměnné, zhruba polovina úlů byla osídlena čmelákem zemním, ostatní druhy si rozebrali ten zbytek. Opět byl čmelák zemní i velice úspěšný v počtu hnízd, které odchovaly mladé matky (druhý obrázek), oproti loňskému roku se ale letos povedlo odchovat i čmeláka zahradního (dokonce 4 hnízda) a rokytového.

Úspešnost odchovu

Zajímavé je porovnání úspěšnosti staršího a novějšího modelu úlu (druhý obrázek), zatímco u staršího modelu bylo téměř 37% matek ztraceno, nebo hnízdo zničili škůdci, v novějším modelu je tento celkový poměr už jen necelých 11%.

Škůdci v hnízdě

Letošní rok došlo k aktualizaci dotazníku, aby se vyřešil problém loňského roku, kdy nebylo možné rozlišit náhodný výskyt škůdce, od totálně zničeného hnízda. Dalším problémem je i identifikace škůdců, melittobii i zavíječe je možno splést si s jinými, často neškodnými spolubydlícími, zásadní rozdíl je v tom, že tito dva škůdci dokážou hnízdo zničit, což je jejich jednoznačný poznávací znak. Ve starších modelech, byla škůdci zničena 3 hnízda, z toho 1 napadení zavíječem, 1 pačmelák a u 1 hnízda je uvedeno zničení neznámým škůdcem. V novějším modelu, bylo 1 hnízdo zničeno melittobií a 1 antherophagusem

Další zajímavosti

U nových modelů byly častěji prováděny hloubkové kontroly (40 % oproti 11 %) i to mohlo mít vliv na větší úspěšnost u nového modelu čmelínu. Úspěšnost chovatelů, kteří řešili chlad, nebo přehřívání, byl zhruba stejný jako u těch, co nedělali žádná opatření (úspěšnost 90 % oproti 86 %)

Závady čmelínů

U staršího modelu bylo nahlášeno 1 rozklížení čmelínu a 4 závady ochranné klapky. U novějšího modelu byly dva defekty na ochranné klapce, co je ovšem zajímavé byly dvě hlášení ucpání chodbičky, zdá se že čmeláci dokážou ucpat i takto tlustou chodbičku.

Napsat komentář