V ČR se vyskytovalo až 30 různých druhů čmeláků. Mnoho z těchto druhů už u nás vyhynulo (například čmelák obrovský) a další jsou již velice vzácné. Přinášíme přehled těch hojnějších druhů, na které můžeme nejspíše narazit. Pro celkový přehled druhů vyskytujících se v ČR se podívejte na úplný přehled na stránce cmelaci.cz.

Čmelák zemní – Bombus terrestris

Čmelák zemní - Bombus terrestris

Jeden z nejhojnějších čmeláků u nás, nalezneme ho téměř všude. Množí se i laboratorně pro opylování zemědělských plodin ve sklenících, nebo ovocných stromů. Je také nejčastěji chovaným druhem v úlech, ty ale nepřijímá snadno, matka může zaměřit i více hnízdišť a teprve za několik dní se rozhodnout, které osídlí.

 • Výskyt: u nás všude dosti hojný, hnízdí v opuštěných hnízdech hlodavců a krtků, nejčastěji v dutinách pod zemí, ale výjimečně se může uhnízdit i nad zemí.
 • Datum hnízdění: začátek března – polovina května.
 • Nové matky: druhá polovina června – srpen.
 • Požadavky na úly: velký, s dlouhou chodbou.
 • Usazování v úlech: úly přijímá spíše neochotně.
 • Velikost kolonie: 100 – 600.
Čmelák zemní - dělnice na vikvi
Čmelák zemní – dělnice na vikvi
Čmelák hájový - Bombus lucorum
Čmelák hájový – samečky lze na rozdíl od matek a dělnic rozeznat velice snadno.

Čmelák hájový – Bombus lucorum

Čmelák hájový - Bombus lucorum
Tento druh se velice podobá čm. zemnímu a je od něj téměř k nerozeznání. Hlavním rozlišovacím znakem jsou citrónově žluté pásky, o trochu menší velikost a širší páska za hlavou (tu ale mívají i čm. zemní). Definitivně ho lze rozeznat až po rození samečků, kteří se od čm. zemního výrazně odlišují.

 • Výskyt: nejčastěji ho nalezneme v lese, kde obsazuje opuštěná hnízda hlodavců a různé dutiny i velice hluboko pod zemí. Úly přijímá spíše neochotně. Vlhkomilný a velice hojný v zalesněné krajině.
 • Datum hnízdění: polovina března – polovina května.
 • Nové matky: první polovina června – červenec.
 • Požadavky na úly: velký, s dlouhou chodbou.
 • Usazování v úlech: úly přijímá velice neochotně.
 • Velikost kolonie: 100 – 400.

Čmelák rolní – Bombus pascuorum

Čmelák rolní - Bombus pascuorum

Velice hojný druh, nalezneme ho téměř všude, je velice přizpůsobivý všem prostředím. Má poměrně malé kolonie, které ale přežívají za příznivých podmínek až do listopadu!

 • Výskyt: vyskytuje se často i v městech, dokáže zahnízdit kdekoliv, stačí mu smotek suché trávy, nebo mechu na zemi, hnízdí i v opuštěných hnízdech hlodavců, různých dutinách i ve výšce pod střechami.
 • Datum hnízdění: koncem března – polovina května.
 • Nové matky: konec června – září.
 • Požadavky na úly: malý s krátkou chodbou.
 • Usazování v úlech: úly přijímá spíše ochotně.
 • Velikost kolonie: 60 – 150.
Čmelák rolní - Bombus pascuorum
Čmelák rolní na vikvi
Čmelák skalní - Bombus lapidarius
Čmelák skalní – dělnice na jeteli

Čmelák skalní – Bombus lapidarius

Čmelák skalní - Bombus lapidarius

Poměrně běžný a snadno rozlišitelný druh. V některých oblastech je méně častý, poslední dobou ho v přírodě ubývá a potkáváme ho méně.

 • Výskyt: má raději sušší a teplá stanoviště, hnízdí v dutinách pod zemí i nad zemí, usidluje se v puklinách skal i hromadách kamení, osídlit může i opuštěné ptačí budky.
 • Datum hnízdění: začátek dubna – konec května.
 • Nové matky: konec června – srpen.
 • Požadavky na úly: velký, s krátkou chodbou
 • Usazování v úlech: úly přijímá velice ochotně.
 • Velikost kolonie: 100 – 300

Čmelák luční – Bombus pratorum

Čmelák luční - Bombus pratorum

Poslední dobou hojnější druh, nenáročný a velice vděčný obyvatel čmeláčích úlů, vyskytuje se ve dvou barevných variantách s 1 či dvěma žlutými pruhy. Jeho hnízda mají velice rychlý vývoj a končí už v červenci.

 • Výskyt: velice nenáročný, hnízdí spíše nad zemí ve shlucích materiálu (tráva, mech listí), má rád vlhká stanoviště. Původně horský až podhorský druh, který se nyní šíří i do nižších poloh, kde bývá poměrně častý.
 • Datum hnízdění: počátek březen – polovina května.
 • Nové matky: konec května – červen.
 • Požadavky na úly: malý s krátkou chodbou.
 • Usazování v úlech: úly přijímá velice ochotně.
 • Velikost kolonie: 80 – 150.
Čmelák luční – mladá matka na šalvěji.
Čmelák zahradní - Bombus hortorum
Čmelák zahradní – dělnice na náprstníku.

Čmelák zahradní – Bombus hortorum

Čmelák zahradní - Bombus hortorum

Poměrně rozšířený druh čmeláka, který ale na mnoha místech nebývá moc častý, na první pohled se podobá čmeláku zemnímu, od toho se odlišuje výrazně dlouhým jazykem a proužkem na druhé straně hrudi ve tvaru srpku měsíce. Také žlutý pruh na zadečku je odlišný a je blíže k hrudi. Vyskytuje se ve dvou barevných variantách, tmavší varianta má žluté pruhy značně potemnělé a budí dojem téměř úplně černých čmeláků s bílým zadečkem.

 • Výskyt: vyskytuje se na okrajích lesů v křovinách, hnízdí v opuštěných hnízdech hlodavců a krtků.
 • Datum hnízdění: polovina dubna – polovina května.
 • Nové matky: polovina června – červenec.
 • Požadavky na úly: velký, s dlouhou chodbou.
 • Usazování v úlech: úly přijímá spíše neochotně.
 • Velikost kolonie: 50 – 120.

Čmelák rokytový – Bombus hypnorum

Čmelák rokytový - Bombus hypnorum

Vzhledem k dosti netypickému výběru hnízdiště oproti ostatním čmelákům se mu přezdívá „stromový čmelák“. Život v korunách stromů ho asi naučil poměrně agresívnějšímu chování, na rozdíl od ostatních druhů totiž hnízda úporně brání žihadly do vzdálenosti 2-3 metrů. Problémem poslední doby jsou nečištěná ptačí hnízda, kam se tento čmelák s oblibou usazuje a je tam pak snadným terčem pro zavíječe čmeláčího, který decimuje jeho populaci.

 • Výskyt: na rozdíl od ostatních druhů nejčastěji hnízdí vysoko nad zemí. Vyhovují mu vlhčí stanoviště okolo řek a potoků s výskytem stromů. Často hnízdí v dutinách stromů, opuštěných veverčích a ptačích hnízdech a často obsazuje i ptačí budky.
 • Datum hnízdění: duben.
 • Nové matky: počátek června – červenec.
 • Požadavky na úly: velký, s krátkou chodbou.
 • Usazování v úlech: úly přijímá velice ochotně.
 • Velikost kolonie: 80 – 400.
Čmelák rokytový - Bombus hypnorum
Čmelák rokytový – sameček na ostružiníku.
Čmelák lesní
Čmelák lesní

Čmelák lesní – Bombus sylvarum

Čmelák rokytový - Bombus hypnorum

Z druhů, které můžeme v přírodě běžněji potkat je tento asi nejvzácnější. Částečně je to dáno jeho teplomilností, díky tomu ho lze například spatřit i v Praze. Vzhledově ho lze zaměnit s některou z barevných variant čm. rolního, který je velice proměnlivý.

 • Výskyt: dosti vzácný druh, má rád především sušší a teplejší stanoviště, přes svoje jméno ho najdeme tak maximálně na okraji lesa, spíše obývá otevřenou krajinu. Obývá opuštěné myší hnízda, ale zahnízdí i v kopě mechu či trávy na povrchu země.
 • Datum hnízdění: polovina dubna – začátek června.
 • Nové matky: od počátku července – září.
 • Požadavky na úly: malý s krátkou chodbou.
 • Usazování v úlech: úly přijímá velice ochotně.
 • Velikost kolonie: 80 – 150.