Návrat čmeláka lesního na Mukařovsko

Dle mnoha odborníků je čmelák lesní nejkrásnějším českým čmelákem. Jen tak ho neuvidíte, je už velmi vzácný. Špatné hospodaření s půdou způsobuje, že tento druh čmeláka mizí, například ve Velké …