Samovolné obsazení úlu

Na jaře vyletí matky, které hledají místo k zahnízdění. Úly pro čmeláky jsou pro matky obvykle moc „úhledné“ a tak je většinou nenapadne hledat hnízdiště v nich (prohledávají spíše díry v zemi). Při postavení úlu na zahradu dojde k samovolnému usídlení zhruba jen u každého desátého úlu. Šanci můžeme zvýšit, pokud co nejdříve na jaře sledujeme pohyb hledajících matek a do míst, kde se často vyskytují a déle zdržují, úl  podstrčíme. Pokud se nám povede odchovat nové matky, často se stává, že příští rok se některá do rodného úlku vrátí a potíže s jejich obsazením odpadají.

Odchyt matky

Odchyt čmeláka
Šetrný odchyt začíná přiklopením hledající matky síťkou. Napnutím síťky se čmelák dostane do jejího vršku, protože letí za světlem.

Pokud chceme šanci na osídlení úlu zvýšit, můžeme zvážit možnost odchytu hledající matky síťkou na motýly a jejího umístění do úlku. Chytáme jen matky, které evidentně hledají hnízdiště, ty se v přírodě vyskytují od března do května a poznáme podle výrazného bzučení, pomalého a klikatého letu nízko při zemi, kde prozkoumávají skuliny a škvíry. Nikdy nechytáme matky z květů, případně pokud mají rousky pylu na zadním páru nohou!

Hledající matky snadno polapíme přikrytím síťkou na motýly k zemi nebo zdi. Po polapení zvedneme cíp síťky do vzduchu a matka automaticky letí za světlem a vyletí do vrcholu cípu, v něm potom rukou matku uzavřeme. Do síťky pak zasuneme zavaděč (injekční stříkačku min 20 ml s uříznutou špičkou) a matku do něj opatrně přesuneme.

Odchyt čmeláka
Do síťky vložíme zavaděč a do toho postupně čmeláka nasuneme. Poté jemně zatřeseme zavaděčem tak, aby se pustil síťky a spadl na dno. Poté je možné zavaděč vyndat ze síťky a překrýt například prstem.

Je potřeba připomenout, že čmeláci se podle zákona nesmí odchytávat a chovat v zajetí. Chov v úlku ovšem není chovem v zajetí, matka se v úlku i při zavedení usídlí z vlastní vůle. Samotný proces odchytu a přenesení do úlku ale zabere jen několik minut (delší doba by ani neměla smysl, matka by se ze stresu neusadila). Při dodržení veškeré opatrnosti se jedná o proces šetrný a dal by se srovnat například s odchytem migrujících žab a jejich přenesení přes silnici. Britská organizace na pomoc čmelákům – Bumblebee Conservation Trust – v kontrastu s naší legislativou k odchytu čmeláků dokonce otevřeně vyzývá a to čistě jen z důvodu monitoringu výskytu ohrožených druhů v přírodě.

Při pokusu o odchyt musíme mít na paměti, že čmelákovi nesmíme nijak ublížit! Matky nedržíme v úlu násilím, nezavíráme je přes noc, ani netransportujeme na delší vzdálenosti, při manipulaci dbáme na to, aby nedošlo k jakémukoliv poškození nohou, nebo křídel!

Zavedení do úlu

Odchyt čmeláka
Stažením síťky v její polovině uzavřeme čmeláka v jejím horním cípu.

Před zavedením do úlu musí být větrací otvor zavřený, jinak matka poletí za světlem a může se vyčerpat a zemřít. Manipulace s matkou musí být maximálně klidná, stresovaná matka ztratí svůj hledací instinkt a úl odmítne! Zavaděč opatrně vyndáme ze síťky a zakryjeme rukou, přiložíme jej ke vchodu du úlu, matku pak necháme vlézt dovnitř. Pokud po delší době (1-2 minuty) nezaleze do úlu sama, pístem stříkačky velice postupně a opatrně zmenšujeme prostor.

Poté, co matka do úlku vleze, počkáme pár sekund, zda se nevrátí zpátky a pokud ne, vchod na 5 minut zacpeme, tak aby do něj nepronikalo světlo. Smyslem zacpání vchodu je, aby se matka v chodbičce neobrátila za světlem a dostala se  dovnitř úlu.

Vypuštění matky

Po otevření otvoru je dobré si počkat a sledovat chování matky. Matka obvykle vyleze do 5-30 minut, pokud tykadly ohmatává česno a poté se vznese, otočí se hlavou k úlu a z dálky několika cm si ho z několika stran prohlíží a pak se několika kroužky postupně vzdaluje, pozici úlu si zaměřuje, aby jej později našla. Pokud matka hned uletí nebo provede jen 2 – 3 kroužky, není šance na její návrat. Může se stát, že matka z úlu nevyleze ani po delší době. Pokud není již pozdní večerní hodina (a logicky nemá už důvod vylétávat), je příčinou obvykle to, že matka v úlu „usne“. Taková matka v něm určitě nezůstane. Pokud nevyleze do jedné hodiny, můžeme úl opatrně otevřít a v případě, že sedí na výstelce ji vypustit ven, případně ji dát na květ nebo přiložit víčko s roztokem cukru na posilnění a pustit.

Úspěch usazení

Pokud matka provede zaměřovací let, může se pak vrátit již za několik minut či hodin, ale klidně i za několik dnů. Pokud nějaká matka úl zaměří, minimálně 3 dny do úlu neusazujeme další matky a čekáme na návrat! Pokud by se spolu dvě matky setkaly, může dojít k souboji a usmrcení jedné nebo i obou matek! Abychom zjistili, že se matka vrátila, můžeme do otvoru vložit značku, například kousek listu nebo výstelky, ale tak, aby nezakrývala více než 1/3 otvoru. V případě, že se značka pohne, je velká šance, že je úl osídlen.

Úspěch osídlení touto metodou závisí na třech faktorech:

  1. Časnost odchytu – matky, které právě začaly hledat se usazují ochotněji, než ty, které hledají už nějaký čas. Při usazování v květnu se například může stát, že nabídneme úl třeba 20 matkám ale žádná úlek už nepřijme. Jedná se totiž mnohdy o tzv. „bludičky“, matky, které si nemohou založit hnízdo (nemoc) nebo o něj již přišly.
  2. Druh čmeláka – některé druhy se v úlech usazují mnohem snadněji, než jiné. Například čmelák skalní, luční, rokytový či rolní se v úlech usazuje poměrně ochotně, naopak hájový úly obvykle odmítá.
  3. Pohoda matky – čím méně je matka při zavádění do úlu rozrušena, tím ochotněji úl přijímá. Jakýkoliv zbytečný stres matce neprospěje a nám způsobí pouze zbytečnou ztrátu času.

„Past“ na matku

Pokud nechceme matku odchytávat, nebo máme málo času na odchyt, můžeme šanci na samovolné usazení zvýšit. Pokud více o místě, kde matky častěji hledají hnízdiště, můžeme jim pomoci pachem. Matky se totiž nad zemí při hledání nor hlodavců orientují čichem. Z čmelínu vyvedeme chodbičku (husí krk, trubku) a zavedeme ji do země na úroveň půdy do míst, kde hledají matky. Dovnitř hnízda a okolo vchodu umístíme vhodné pachové lákadlo. Lze použít třeba výstelku z loňského hnízda čmeláků a nebo použité stelivo od myší (z akvaristiky).

Pokud jsme úspěšní a matka hnízdo obsadí, musíme počkat  do narození prvních dělnic (přibližně měsíc) a poté upravit vchod. Vývod z úlku odstraníme a na vchod namontujeme ochrannou klapku. Tuto operaci musíme provést v noci, kdy jsou všechny dělnice v úlu, při změně vchodu, nebo při přesunu úlku vždy platí, že všechny musí provést orientační let, aby nový vchod při návratu našly. Pokud by nějaká dělnice hledala na starém místě, můžeme jí odchytit a vhodit do úlku (střechou), tak aby se při dalším opuštění zorientovala.