Přehled hlavních škůdců:

 • Zavíječ čmeláčí
  Popis: Noční motýl (může ale létat i za šera), délka 2-3 cm šedavé barvy s tmavě hnědým vzorem na křídlech. Housenky jsou až 3 cm dlouhé, nazelenalé v pozdějším věku se chrání zapřádáním do bílých vláken. U velice silných rodin čmeláků nemusí dojít ke zničení hnízda, živí se nejprve voskem, při velkém napadení a nedostatku potravy pak požírá i larvy, kukly a plod.
  Nebezpečí: silně nebezpečný – hrozí zničení hnízda
  Prevence: Ochranná klapka a její pravidelné čištění, pravidelná kontrola hnízda.
  Léčba: V případě objevení motýlka uvnitř úlu výměna výstelky, při výskytu housenek jejich manuální odstranění z hnízda.
 • Melittobia acasata
  Popis: Miniaturní černá vosička o délce jen 1,5 mm. Parazituje především na samotářských včelách, ale napadá i čmeláky. V případě průniku do hnízda pronikne do kokonu, kde naklade vajíčka, za 12-14 dní larvy zkonzumují čmeláka a narodí se stovky nových vosiček, které napadají další kokony a okolní hnízda.
  Nebezpečí: extrémě nebezpečný – hrozí zničení hnízda i všech hnízd v okolí
  Prevence: Vyvarovat se společného chovu čmeláků i samotářských včel („domky pro samotářky“), dokonalá těsnost úlku a jemné oko u síťky do větracích otvorů, pravidelná kontrola hnízda.
  Léčba: Téměř nemožná, v první řadě je třeba zastavit další šíření – hermetické uzavření úlku a jeho přenesení do uzavřené místnosti (ideálně v noci, kdy nelétají ani čmeláci, ani Melittobie). Lze vyzkoušet přenesení hnízda do nové výstelky, z hnízda je potřeba odstranit všechny uzavřené kokony, lze přenést jen prázdné kokony a stavby s larvami. Uzavřené kokony je možné přemístit do hermeticky uzavřené nádoby (např. akvária) s cukerným roztokem, narozené čmeláky pak můžeme vrátit zpět do úlu. V případě neproveditelnosti tak složité operace je nutné celé hnízdo zničit prolitím horkou vodou, nebo alkoholem včetně čmeláků pro zabránění šíření nákazy.
 • Pačmeláci
  Popis: Pačmeláci jsou v podstatě také čmeláci, ke svému vývoji ale potřebují pomoc rodiny cizího druhu, nedokážou vychovávat vlastní dělnice. Každý druh pačmeláka má svůj hostitelský druh, kterému se podobá a aktivně vyhledává jeho hnízdo. V případě průniku do hnízda může v souboji zabít matku a klade pak svoje vajíčka ze kterého rodina vychovává nové matky a samce. Někdy ovšem dojde k zabití pačmeláka, případně jeho koexistenci s rodinou čmeláků.
  Nebezpečí: silně nebezpečný – hrozí zabití matky
  Prevence: Ochranná klapka a její pravidelné čištění, pravidelná kontrola hnízda.
  Léčba: Vyjmutí hnízda a manuální odstranění matky pačmeláka (jen v případě, že jsme schopni ji bezpečně rozeznat).
 • Brachycoma devia
  Popis: Masařce podobná moucha, klade larvy, které pak parazitují na kokonech čmeláků.
  Nebezpečí: středně nebezpečný – oslabení rodiny
  Prevence: Ochranná klapka a její pravidelné čištění.
 • Antherophagus nigricornis
  Popis: Malý, 4 mm dlouhý hnědý brouček, číhá na květech, kde čeká na čmeláka a pak se přichytí jeho nohy, nebo sosáku. Přiživuje se na zásobách čmeláků, rodinu jen oslabí, nebezpečný je jen na začátku, kdy dokáže osamocenou matku vyhnat z úlu.
  Nebezpečí: středně nebezpečný – oslabení rodiny
  Prevence: Ochranná klapka a její pravidelné čištění. Odstraňování broučků nalezených na klapce.
 • Lezoucí hmyz – Mravenci, Škoři
  Popis: Nejedná se o typické škůdce čmeláků, mravence ovšem lákají zásoby medu a při objevení rodiny čmeláků je dokážou velice obtěžovat i zcela vyhnat z hnízda. V případě průniku škvorů dovnitř pak může dojít k systematické likvidaci plodu čmeláků.
  Nebezpečí: silně nebezpečný – při průniku likvidace zásob i plodu
  Prevence: Zabránění přístupu do hnízda, například postavením nohou do misek s olejem.

Více informací naleznete na webu Čmeláci.cz.