Vyhodnocení sezóny 2020

Loňská sezóna nedopadla úplně špatně, přesto moje cíle naplněny nebyly, sezóna byla tak spíše neúspěšná. Cílem chovu je zlepšení počtu těch vzácnějších druhů. V mojí lokalitě je nejhojnější čmelák zemní, hájový a luční, další častý druh je rolní a skalní, vzácněji se vyskytuje zahradní a rokytový a nově byl odhalen výskyt čmeláka úhorového, lesního a humenního.

Pro čmeláky bylo připraveno 12 úlů.

Čmelák zemní – tento druh jsem letos neusazoval, jedná se o nejhojnější druh, hojně množený laboratořemi a tak v přírodě pomoc nepotřebuje.

Čmelák hájový – tento druh je velmi hojný v lesích a tak je hojný i u mě, jelikož jsem na okraji lesa. To ovšem nemění nic na tom, že v úlu tento druh prakticky nenajdete. Matky se notoricky špatně usazují a o úly obvykle nejeví zájem. Chov tohoto druhu je tedy spíše zajímavost. Po třech sezónách a cca 50 usazení se mi loni v úlu usadila první matka. Hnízdo bylo velice úspěšné a vychovalo okolo 100 mladých matek. Zajímavé bylo, že se matky líhly dlouho a v hnízdě zbylo okolo 30 matek v době, kdy už v hnízdě nežily dělnice a tak bylo potřeba matky přikrmit, aby se mohly odletět zazimovat.

Čmelák luční – předloňská hnízda, především nejsilnější s produkcí přes 100 mladých matek slibovalo problémy v loňském roce a skutečně, počet vracejících se a hledajících matek byl ohromný. Paradoxně ta, která zvítězila v souboji na život a na smrt (nebylo možné to uhlídat) odchovala možná 1 mladou matku a hnízdo předčasně zaniklo bez zavinění škůdců. Jiné hnízdo obsazené náhodnou hledající matkou odchovalo 50 mladých matek. V letošním roce tomuto druhu ponechám už jen tento poslední úl.

Čmelák rolní – Loni obsazeny dva úly, jeden usazenou matkou, ta dala vzniknout silnému hnízdu s téměř 50 dělnicemi, v červnu matka ale předčasně hnízdo opustila a zemřela a tak skončilo předčasně i hnízdo bez mladých matek. Druhý úl obsadila navrátilka z loňského roku, odchovala dvě generace dělnic, ty se ale záhadně vytratily do poslední a zbyla jen matka, která už hnízdo znovu nenastartovala. Příští rok věnuji tomuto druhu alespoň 4 úly.

Čmelák skalní – Celkem 4 usazené matky z toho 3 loňské navrátilky (hnízdo odchovalo 25 matek), bohužel první dvě usazené matky se po 2 týdnech ztratily v jeden den, s ohledem na bezproblémové počasí to vypadalo spíše na nějakou otravu postřikem na společném zdroji potravy. Plod vypadal v dobré kondici. Záhy po ztrátě byla obě hnízda znovu obsazena, jedna matka se opět po 2 týdnech ztratila, druhá vydržela dlouho, ale z důvodu malých potravních zdrojů hnízdo spíše živořilo, ovšem živořilo dlouho, dělnice létaly až do října, kdy vylétly i 2 mladé matky.

Čmelák rokytový – Jedno hnízdo s tmavou formou bylo ve výborné kondici a odchovalo okolo 100 mladých matek, letošní rok mohu očekávat problémy s navrátilkami.

Čmelák zahradní – Každý rok potkám tak 2 hledající matky, loni se mi povedlo i jednu usazovat a matka se usadila, ovšem po 5 dnech zmizela po chladné noci i přes zapnuté vytápění měla prázdný zdroj sladiny.

Čmelák úhorový – Pokus o usazení jedné matky, úlek se jí nelíbil.

Čmelák humenní – Patrně spatřena jedna hledající matka, nedokázal jsem ji ale odchytit.

Čmelák lesní – Dvě usazované matky, obě úl přijaly, jedna se ovšem později ztratila a znovu objevila, patrně bludička neschopná hnízdit. Druhá úspěšně odchovala první generaci dělnic, ty se ovšem poztrácely za deštivého počasí a matka zůstala sama, hnízdo už se dále nerozvinulo.

Podtrženo sečteno, úspěšná hnízda byla 3 a to přestože jsem loni neměl žádné problémy se škůdci, melittobia se vyskytovala hojně, ale modifikace úlku s pomocí lepových pastí ji dovnitř nepustila a nalezl jsem ji pouze na lepových pastech. Ačkoliv jsem měl dojem, že vylíhnutí prvních dělnic už zabezpečí další rozvoj hnízda ve dvou případech tomu tak nebylo a hnízda nakonec zkolabovaly.

Poučení pro další sezónu:

  • Letní vedra nebyl žádný problém, pár dnů mokrý hadr, jeden den jsem na stříšky hodil led a čmeláci ani nevětrali na klapce, patrně nebyl zapotřebí ani ten jeden den ledu. naopak pozdní jarní mrazy a deštivé počasí dokáže způsobit značné ztráty i u hnízd s dělnicemi.
  • Ochranná klapka a 15 cm HT trubka s mřížkou a lepovou pastí byla dostatečnou bariérou, žádný úl neobsahoval škůdce.
  • Vytápění nedokáže stoprocentně zabránit ztrátě matky, letos budu více využívat příkrm cukerným roztokem.
  • Ani velká snaha o chov vzácnějších druhů k valnému výsledku nevede a uvažuji v této souvislosti o chovu laboratorním.

Napsat komentář