Kdy je pozdě na nákup/instalaci čmelínu?

Jako každý rok se mi množí dotazy lidi, jestli stihnou ještě obsadit čmelín, jestli za dva týdny nebude pozdě, případně jestli jim mohu co nejrychleji poslat klapku. Rozhodl jsem se na toto téma sepsat menší příspěvek, na téma, kdy můžete usadit matku.

Bohužel se nedá úplně přesně generalizovat od kdy do kdy budou hledat čmeláčí matky hnízdiště. Každý rok je to trochu jiné a jiné je to i na různých lokalitách. Budu tedy psát o zkušenostech s mou lokalitou, v teplejších vinařských oblastech je třeba 1-2 týdny ubrat, v horských a podhorských lokalitách zas 2-3 týdny přidat.

První čmeláčí matky začínají hledat hnízdiště s rozkvětem vrby jívy (kočičky), jedná se ale o druhy rané, nejdříve se objevuje čmelák zemní s ním i čmelák luční a hájový. S usazováním matek ale není třeba spěchat, často je lepší, když první matky ještě neusazujete, nemusí se vypořádávat se silnými mrazy (loni takto předčasné usazené matky zápasily s teplotami -8 až -10°C). Čmelák hájový navíc úly nepřijímá (1 kus z 50), čmelák zemní je také poměrně vybíravý (tak 1 matka z 6), nejlépe se usazuje čmelák luční (1 ze 2)

Je to obvykle přelom března a dubna, kdy už má cenu matky usazovat, nejedná se o předčasně probuzené kousky a začíná skutečná „sezóna“. V tomto období začínají hledat i matky čmeláka rokytového a zahradního. Tyto dva druhy přijímají úlky velmi ochotně a téměř se nestane, aby se matce úl nelíbil.

V polovině dubna se začnou budit a hledat hnízdiště pozdnější druhy, čmelák rolní a skalní, v druhé půlce dubna pak čmelák lesní. I tyto pozdní druhy se usazují velice dobře, obvykle se úl přijme jedna matka ze dvou. V druhé polovině dubna se také objevují poslední matky ranějších druhů.

V první polovině května lze stále narazit na poslední hledající matky čmeláka rolního skalního i lesního. Okolo poloviny května hledání končí a občasná hledající matka je obvykle jen „bludička“, nemocná matka, nebo matka, která o hnízdo přišla a hledá nějaké, které by zkusila „převzít“.

V druhé polovině května lze vzácně narazit na nové matky čmeláka lučního, které místo zazimování zkouší založit hnízdo okamžitě po spáření a vylétnutí z hnízda. Velice vzácně se toto chování může objevit ještě u dalších druhů, zdokumentované je to u čmeláka zahradního a rokytového, bohužel je šance narazit na takovou hledající matku ve vzrostlé vegetaci už prakticky nulová.

.

Napsat komentář