Potravní podpora čmeláků na zahradách

Nedávno jsem upravoval svojí asi 5 let starou přednášku o podpoře čmeláků a když jsem viděl, co jsem tehdy doporučoval na jejich podporu, nejraději bych si za to nafackoval. Letité zkušenosti a pozorování mi úplně změnily pohled na toto téma. Bohužel je v nás mnoho zaběhlých stereotypů, se kterými přistupujeme k tomuto problému a výsledkem jsou řešení, která jsou buďto úplně nefunkční, nebo jen málo efektivní.

Na zahradě mám přece levanduli!

Tato slova jsem za svůj život slyšel velice často jako argument, že přece někdo na svém pozemku podporuje čmeláky. Nic proti levanduli, opravdu slouží jako potrava čmelákům, ale podívejte se někdy na nějaký trs a spočítejte kolik v průměru se na ni nachází čmeláků. Teď si vezměte, že rozvinuté hnízdo čmeláků má v této době klidně stovku, nebo dokonce několik set dělnic! Výsledkem je, že pár trsů levandule žádnou velkou pomocí není, v hladové krajině je to spíše jen taková poslední záchrana před smrtí.

Další věcí ke zvážení je, jak dlouho taková levandule kvete, řekněme že to může být okolo 2 týdnů. I kdyby to byly 4 týdny, hnízdo čmeláků potřebuje potravu minimálně 3-4 měsíce!

No a tady vzniká další problém a tím je potravní konkurence včely medonosné. Ač se v novinových titulcích často setkáváte s tím, že včely vymírají, skutečnost je taková, že v ČR máme opačný problém a to je převčelení. Optimální hustota včelstev pro běžnou krajinu jsou 3 včelstva na km², jaká je skutečnost ve vašem okolí se můžete podívat například zde. Realita je prakticky vždy vyšší. Často slýchám argument, že je včel málo, jelikož nejsou opylené ovocné stromy, množství včel v tomto nehraje roli, včely létají jen za teplého a slunečného počasí a když je blbé jaro, jako například letošní, tak včely vyletí za měsíc třeba jen 2-3x a stromy takto neopylí libovolný počet včelstev.

Jednoduchý příklad, vezměte si například při hustotě zavčelení 30 včelstev na km², letá z každého včelstva pro potravu zhruba 10 000 včel, to znamená, že tento 1 km² musí uživit 300 000 včel. V průměru to zanemná že 1 včela potřebuje potravu na 3,3 m². Pokud máme například pozemek 1000 m², měl by při takové hustotě v červenci uživit 300 včel. Pokud takový počet včel pozemek neuživí, nemůže uživit ani čmeláky, samotářské včely, motýly pestřenky a další opylovače, to je nutné si uvědomit.

Čmeláci sbírají ráno, včely odpoledne

Často slýcháme tento argument, proč si včely a čmeláci nekonkurují. Pravda je to jen částečná. Skutečně, především běžné druhy čmeláků začínají sběr brzy ráno dříve než vyletí včely. Pokud ale čmeláky sledujete, vidíte, že nosí více méně přes celý den. Navíc zdaleka ne všechny druhy se chovají takto a mnoho druhů létá v úplně jiné časy, například čmelák lesní, nebo skalní vylétává nejvíce ve stejný okamžik jako včely. Ke konkurování tedy skutečně dochází a čmeláci kvůli medové horečce lidí přilétají k poloprázdným květům. Výsledkem převčelení je to, že krajina tolik včelstev není mimo potravní optimum schopna uživit a tak musí včelaři přistupovat k masivnímu dokrmování, ostatní opylovači ale mají smůtu.

O včele medonosné se též můžeme dozvědět, že je florokonstantní a tedy že létá na jeden druh květu. Obvykle toho, který je v krajině nejhojnější, tím je v obydlených oblastech třeba levandule a tak můžete často pozorovat, že nakonec ji nejvíce navštěvují právě včely medonosné. To obecně platí i o dalších super medonosných rostlinách jako je třeba svazenka, nebo bělotrn, na tom každoročně pozoruji, že první dny po rozkvětu je obsypán čmeláky, ale poté jsou vystřídáni včelami a do odkvětu už jsou návštěvy čmeláky spíše vzácnotsí. Také svazenka, pokud kvete pár kvítků, je u čmeláků velmi oblíbená, jakmile je ale kvetoucí plocha větší, obsadí ji téměř kompletně včely. Smysl takových rostlin tak není v přímé podpoře čmeláků, ale stažení včel z ostatní potravy, která se tím čmelákům uvolní. V mnoha případech ale žádná další potrava prostě není.

Iluze kvetoucí zahrady

Často se setkávám s krásně kvetoucími zahradami, plných trvalkových a letničkových záhonů. Určitě je to lepší model, než anglický trávník s koniferami, ale skutečná pomoc opylovačům na takových plochách bývá často jen iluzí. To že rostlina kvete, neznamená automaticky, že poskytuje nektar a pyl. Bohužel šlechtitelská činnost má jiné priority, než produkci pylu a nektaru. Mnoho krásných květů je pro opylovače buď nedostupná, nebo vůbec neprodukuje nektar, respektive pyl. Dalším problémem je původ rostlin, drtivá většina okrasných rostlin je nepůvodní, pochází z jiných krajů a je tak evolučně spojena se svými opylovači v zemích svého původu. To sice automaticky neznamená, že naši opylovači ji nedokážou využít, ale v mnoha případech to tak skutečně bývá.

Kdysi jsem četl studii ve které bylo zmíněné, že dělnice čmeláka je schopna naučit se efektivně sklízet jen z 2-3 květů, žádné detaily tohoto poznatku uvedeny nebyly, nevím tedy zda jsou to 2-3 květy v jednom okamžiku a může se přeučit, nebo zda se jedná o typy květů a jsou schopni sklízet z více druhů rostlin s podobným květem. Logickou dedukcí ale dospějeme k závěru, že kvetoucí zahrádky, kde je většinou různé složení rostlin a jeden vydatnější druh se vyskytuje v určité oblasti jen v několika kusech, čmelákům to život určitě neusnadní. To podporuje i pozorování, že pokud se pro čmeláky výhodná rostlina na zahradě nachází jen v jednom nebo pár kusech, tak ji čmeláci nenavštěvují zdaleka tolik, jako když jich vysadíte třeba 10.

Dále z toho vyplývá další věc, pokud budete podporovat čmeláky rostlinou, která se běžně vyskytuje i v naší přírodě, tak je mnohem větší šance, že dělnice tento květ naleznou častěji, než když si koupíte cizokrajnou rostlinu. Navíc naše běžné kvetoucí rostliny, jako kostivaly, hluchavky, jeteloviny a vikve kvetou často opakovaně v průběhu roku a tak se s nimy dělnice mohou setkávat po řadu měsíců na rozdíl od okrasných rostlin, které kvetou třeba jen 1-3 týdny.

Jak vypadá ideální potravní podpora čmeláků?

Kromě výše jmenovaného je v kontextu se čmeláky, ale i jinými opylovači důležité pochopit ještě jednu věc. Činnost člověka se v krajině projevuje tak, že existuje vysoká hustota ovocných stromů a keřů kvetoucích na jaře, také díky vysokému procentu zalesnění existuje poměrně hojná jarní pastva v lesech. Bohužel stejné podpory u lidí jako stromy a keře se nedostává bylinnému patru, které přebírá štafetu v červnu a je klíčovým zdrojem potravy pro opylovače v létě. Díky tomuto jednoduchému faktu můžeme pozorovat, že nejlépe se daří nejranějším druhům čmelákům, zatímco ty pozdnější jsou na pokraji vyhynutí. Pokud tedy chceme poskytovat potravní podporu, dává smysl soustředit se především na rostliny kvetoucí od června do srpna.

Tento jednoduchý fakt prakticky z podpory eliminuje téměř všechny stromy a keře, ačkoliv je pár vyjímek, například lípy, katalpy a jerlíny. Není jisté jak velkou podporou mohou tyto stromy být konkrétně pro čmeláky, ale zcela jistě fungují jako magnety a stáhnou z ostatních zdrojů potravy včely.

Smysl má tedy především soustředit se na bylinné patro a je výhodou, pokud se jedná o rostliny u nás původní, které se po milióny let vyvíjely s našimy druhy opylovačů a jsou tedy sladěné s jejich potřebami. Navíc u takových rostlin je velká šance, že se budou hojněji vyskytovat v okolní krajině a budou poskytovat potravu po delší dobu, průběžně po celý rok. Je také dobré se zaměřovat na rostliny nešlechtěné, nebo jen minimálně, kde je jistota, že budou produkovat dost nektaru i pylu.

Co by nemělo chybět na vaší zahradě?

Rostlin, které navštěvují čmeláci bychom mohli nalézt možná i stovky, zdaleka ne všechny ale dokážou poskytnout hodnotnou potravu pro většinu druhů čmeláků. Navíc rok od roku se návštěvnost jednotlivých rostlin mění. Dal jsem dohromady seznam základních rostlin, které jsou dlouhodobě osvědčené a jejich pozitivní přínos je dostatečně potvrzený. Mnoho z těchto rostlin vám samo o sobě vyroste na zahradě, místo toho, abychom je likvidovali a na jejich místo kupovali a sázeli cizokrajné rostliny ze zahradnictví je prostě můžeme jen nechat růst.

1. Rostliny rumišť a okrajů cest

Hluchavka bílá

Pokud se vám objeví na zahradě, nechte ji, nejedná se o rostlinu, která by se nějak plevelně šířila, naopak je velmi bohatým zdrojem nektaru a pylu, především pro čmeláky, ale i mnohé jiné opylovače. Kvete od května opakovaně až do podzimu. Bohužel hluchavka bílá spíš často sama od sebe zmizí. Vyhovuje jí mulčování, po odkvětu můžeme posekat a zbytky nechat na místě, případně i přidat další posekanou trávu.

Měrnice černá

Hluchavkovitá rostlina, která se často objevuje na místech, kde nic dalšího neroste, často pod jehličnatými stromy, zvládá i přistínění a sucho. Když se vám někde objeví, nechte ji kvést, kvete od června až do listopadu a stejně jako ostatní hluchavky je výborným zdrojem potravy po opylovače.

Konopice polní

Stejně jako měrnice i tato rumištní rostlina se může objevovat na holé půdě na zahrádkách, kde je často zavlečena s půdou. Není sice nijak zvláště okrasná, ale je velkou potravní pomocí čmelákům a tak se nic nestane, když ji necháme odkvést, naopak uvidíte jak dělá čmelákům radost a sbírají na ni i vzácnější druhy.

Kostival lékařský

Velmi odolná rostlina, která se prosadí i v prostředí odolných plevelů, jako jsou například kopřivy či bršlice. Vyžaduje výživnější půdy a vlhko. Zvládá plné slunce i stín. Kvete opakovaně od května až do podzimu. Po posekání kvete znovu.

2. Luční rostliny

Jetel luční

jedna z nejhojnějších lučních květin, bohužel z důvodu seče na značném ústupu z městských trávníků a zahrad. Je to esenciální rostlina pro všechny druhy čmeláků, krmit se na ni mohou od června do září. Pokud máte štěstí a stále vám roste na trávníku, nechte alespoň pár keříků a obsekávejte je, posekejte je až po odkvětu a nechte vysemenit, vykvete znovu.

Štírovník růžkatý

Další klasická luční květina. Štírovník má tu výhodu, že dokáže kvést i na častěji sekaných trávnících. Nechte ho dokvést a vysemenit. Trávník můžete držet kratší a přesto vám bude bohatě kvést. Poskytuje potravu všem druhům čmeláků.

Vikev huňatá, ptačí a plotní

Vikve obecně jsou velmi vítaným potravním zdrojem. Huňatá je jednoletá, kvete cca 3 měsíce od výsevu. Ptačí a plotní je trvalka a často se objevují náhodně, po odkvětu a posekání mohou znovu obrazit a kvést opakovaně.

Hrachor luční

Vytrvalá luční rostlina, roste ve vlhčích místech a dokáže obstát i v konkurenci vyšší trávy. Je výborným doplňkem ostatních bobovitých rostlin. Často se objeví ojedinělý kousek i na zahradě, tak ho zkuste ponechat.

Černohlávek obecný

rostlina na nízko a často sekaných trávnících, kde dokáže bohatě kvést v letních měsících za nedostatku potravy. Pokud ho máte, určitě ho nechte, občas můžete obsekat, aby mohly dozrát a vysemenit semena.

3. Okrasné rostliny do trvalkových záhonů

Hluchavka skvrnitá

Tato hluchavka je stejně dobrým zdrojem potravy, jako hluchavka bílá, není ale tak rozšířená. Existují navíc okrasné kultivary, které si můžete zasadit na trvalkový záhon, jedná se o půdopokryvnou rostlinu do stínu i na plné slunce, potřebuje ale hodně vody a výživnější půdu. Můžete použít jako podrost pro vyšší trvalky, zakryje holá místa a ušetří vám práci s pletím. Kvete opakovaně od dubna.

Jetel červenavý

Jediný jetel, který se dá koupit jako okrasná rostlina v zahradnictví. Kvete v červnu, je dobré ho v druhé polovině května zkrátit, aby se opozdilo kvetení a posunulo do července, kdy je potravy méně.

Ožanka kalamandra

Naše domácí, ale poměrně neznámá rostlina, roste totiž poměrně vzácně na vápenitých půdách v teplejších oblastech. Jako okrasná rostlina se dá koupit běžně v zahradnictví. Snáší velké sucho a potřebuje propustnou půdu a slunce. U čmeláků je velmi oblíbená a kvete od července do srpna v období největší potravní nouze.

Šalvěj přeslenitá

Všechny naše domácí šalvěje jsou vhodné pro čmeláky, šalvěj přeslenitá má navíc tu vlastnost, že kvete opakovaně od června a tak pomůže v době potravní nouze i později v létě. Roste na slunci i v polostínu a je velmi nenáročná a odolná.

Další dvě rostliny bohužel v zahradnictví nekoupíte, ale zasadíte li je na okrasný záhon, budou vypadat, že tam patří.

Klinopád obecný

Taktéž poměrně neznámá domácí rostlina. Množí se snadno ze semen i samovýsevem, je vytrvalá, poměrně odolná suchu a roste v polostínu i na slunci. Kvete postupně od konce června do srpna, kvítky se objevují v menším množství, ale po dlouhou dobu. Vhodná do kombinace s levandulovými záhony.

Hadinec obecný

Dvouletka, kterou si bohužel budeme muset každý rok předpěstovat ze semen, případě výsevem na stanovišti, ne vždy se ale uchytí tam kde ho chceme. Vyhovují mu spíš sušší a slunná místa, kde nemá konkurenci silnějších rostlin. Je dobré před rozkvětem posekat, aby se oddálilo kvetení na pozdější dobu.

4. Ovocné dřeviny

Maliny a ostružiny

Ovocné dřeviny jsou vydatným zdrojem potravy, bohužel kvetou pouze na jaře, nejpozději v červnu. Maliny jednoplodící i remontantní a ostružiny pokrývají časové období, kdy ostatní ovocné druhy nekvetou. Přitom se jedná o velmi oblíbenou pastvu pro řadu druhů čmeláků a užitek z ní máme i my!

Napsat komentář